IT-Support
til Klippekort Installation til Sikkerhed til IT-Support hovedside
hardware

H a r d w a r e

Eksterne installationer af printer, scanner, skærm, digitizer, mus, etc. og Interne installationer af harddisk, skærmkort, tv-kort, videokort, lydkort, netkort, RAM, motherboard, strømforsyning, batteri, etc. opdeles i:

  1. Evt. levering af hardwaren, til konkurrencedygtig pris
  2. Klargøring, dvs. undersøgelse af, om pc'en er kompatibel med hardwaren
  3. Ved Interne installationer indsættelsen af hardwaren i pc'en
  4. Driverinstallation af den nyeste driver, evt. via download fra internettet
  5. Afprøvning af installationen
  6. Evt. tilpasning, dvs. løsning af hardwarekonflikter
software

S o f t w a r e

Installationer af enkelt-programmer, eller total-installationer, hvor hele den eksisterende software på pc'en udskiftes eller re-installeres. Dette kan evt. inkludere en opgradering af operativsystemet (MS Windows, Linux, etc.). Ved total-installationer udføres indledningsvis en backup af essentielle data og formatering af harddisk til optimeret filsystem.

systemopsætning

S y s t e m o p s æ t n i n g

Begrebet systemopsætning dækker over de opgaver, som skal sikre en gnidningsfri og ensartede afvikling af applikationer og perifere enheder på de respektive pc'ere. Normalt vil pc'erne være forbundet i et netværk, hvor oprettelsen af en hierarkisk struktur med server(e) og klienter dels sikrer, at ressourcerne kan deles mellem brugerne, dels muliggør opsætning af netværks-rettighederne for den enkelte medarbejder.

Opsætningen kan bestå i blot at sætte netværket (mere effektivt) op, men der kan også være tale om en total-opsætning af maskinparken, som dækker: hardware- og software installationer, deling af drev og mapper, og implementering af fastlagte procedurer, som fx backup, virus-sikring og firewall - se SIKKERHED. I forbindelse med en opgave af denne type, vil der, ud over en support-aftale, blive fremstillet en manual, som vil lette brugen af de opsatte enheder og procedurer.