IT-Support
Klippekort til Installation til Sikkerhed til IT-Support hovedside
Klippekort

Obex har ikke faste priser på mindre opgaver som installation og vedligehold af software eller hardware. Forretningsgangen er den, at vi først giver et gratis pristilbud på den givne opgave, og dernæst kommer ud og udfører den på timebetalings-basis.

Er der tale om en mindre og klart defineret opgave, fx fejlfinding på installationer, opsætning af hardware, installation eller tilretning af et program, eller et virustjek, gives pristilbudet telefonisk, og vi kommer så hurtigt som aftalt. Obex udfører alle mindre opgaver indenfor maksimalt 2 hverdage, og evt. samme dag for presserende opgaver, hvor en merudgift dog må påregnes.

Er der tale om en større opgave, gives tilbudet først efter at have fået forelagt opgaven på et møde i virksomheden. Tilbudet på opgaven gives herefter skriftligt, og altid inden for 5 hverdage.

Opgaven anses først for at være afsluttet, når den ansvarlige for opgaven i virksomheden overfor Obex har accepteret og dermed godkendt løsningen; evt. efter en demonstration af løsningen i virksomheden, hvis det ønskes.

For at lette forretningsgangen, og prisen, for virksomheder som løbende har behov for at få løst mindre ad hoc IT-opgaver, tilbyder Obex et klippekort, som virksomheden så kan benytte efter behov. Klippekortet består af 8 klip, og hvert klip gælder for en fuld times arbejde med den givne opgave. Det vil altid på forhånd blive oplyst hvor lang tid opgaven maksimalt vil tage, og kommer der tekniske problemer undervejs, som gør at opgaven ikke kan løses indenfor den forudsagte tid, vil der højst blive brugt ét klip.

Prisen for et klippekort er pt. 1600 kr. (ekskl. moms).